با افزایش سن قلب زنان کوچکتر می‌شود!

با افزایش سن قلب زنان کوچک و قلب مردان بزرگ می‌شود.

با افزایش سن قلب زنان کوچکتر می‌شود!



به گزارش خبرنگار کلینیک گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران، تغییرات تشخیص داده  اسکن تصویربرداری در طول زمان نشان می‌دهد که سن بخش اصلی  پمپاژ قلب   در مردان و زنان متفاوت است این مسئله نشان می‌دهد که ممکن است مردان و زنان به درمانهای مختلفی برای نارسایی قلب  نیاز داشته باشند.این مطالعه یافته به رهبری دانشگاه جان هاپکینز در بالتیمور در مجله رادیولوژی منتشر شده است.

این مطالعه اولین پیگیری بلندمدت با استفاده از ام آر آی (MRI) تصور می‌شود  تا نشان دهد که چگونه تغییرات قلب انسان سن  آن را می سازد.

پس از تجزیه و تحلیل اسکن های ام آر آی  از قلب‌های پیر تقریبا     ۳،۰۰۰بزرگسالان ، محققان دریافتند برخی تفاوت‌های قابل توجهی در قلب مردان و زنان در طول زمان تغییر می‌کند.

آنها نتیجه گرفتند ککه چه چیزی باعث این تغییرات قلب مربوط به جنسیت می شود ، این نتایج توضیح برخی از تفاوت‌های که ما در نارسایی قلبی میان مردان و زنان می بینیم را روشن می سازد و درمان بیماری باید مطابق جنسیت فرد باشد.

این مطالعه بر پایه پژوهش های قبلی که با استفاده از امواج فراصوت برای بررسی اینکه تغییرات قلب با تغییر سن چگونه است اما این مطالعه، چون  از اسکن های ام آر آی  استفاده می‌کند ، قادر است تا با استفاده از تصاویر قابل اعتماد جزئیات بیشتری را ارزیابی کند.

یکی دیگر از ویژگی متمایز این مطالعه آن است که اسکن های گرفته شده همان بیماران در  حدود یک دهه را مقایسه می‌کند.اغلب مطالعات دیگردر زمینه پیری قلب تمایل دارند تا تصویری از قلب های  بیماران پیر و جوان را مقایسه کنند ، اما بررسی  تغییرات میان افراد مانند سبک زندگی و سابقه پزشکی آن را دشوار می‌سازد .  

جان انج ، پژوهشگر و استاد علوم رادیولوژیکی در جانز هاپکینز  بیان می کند:ما  برای بررسی مجدد همان افراد پس از ۱۰سال این فرصت را  داریم  که ببینیم چه اتفاقی پس از یک دهه برای قلبشان افتاده است.این یک راه قابل اعتماد و منطقی  برای ارزیابی تغییرات بطن چپ قلب در طول زمان است.

او و همکارانش دریافتند که در مردان، عضله قلب بطن با افزایش سن چپ رشد می‌کند و ضخیم تر می شود ، در حالی که در زنان به همان صورت باقی می‌ماند، یا حتی اندکی ضخامت آن کاهش می‌یابد .

عضله قلب ضخیم تر و حجم محفظه قلب کوچکتر هر دو حاکی از افزایش خطر نارسایی قلبی وابسته به سن است ، پروفسور انج توضیح می دهد:اما تغییرات جنسیتی که ما مشاهده کردیم بدان معناست که ممکن است بیماری مردان و زنان به دلایل مختلف پیشرفت کند.

شرکت کنندگان در این مطالعه در سنین بین ۵۴-  ۹۴ بودند و در زمانی که ثبت نام کرده بودند  هیچ سابقه قبلی بیماری قلبی نداشتند . آنها تحت دو مجموعه از اسکن های ام آر آی ، در فاصله  ۱۰سال بین ۲۰۰۲- ۲۰۱۲ قرار گرفتند.

تایج نشان داد که در۱۰سال ، به طور متوسط، افزایش وزن بطن چپ قلب تا حدود ۸گرم در مردان ،  و۱.۶گرم در زنان کاهش یافته است .

در حدود ۵ میلیون آمریکایی نارسایی قلبی دارند، شرایطی که عضله قلب  نرم و ضعیف می‌شود و کمتر قادر به پمپاژخون به همه بدن است.

برای کاهش خطر پیشرفت این بیماری، کاردیولوژیست داروهایی را تجویز میکندکه با کاهش ضخامت عضله قلب باعث افزایش عمل‌کرد قلبی – عروقی شود. با این حال، محققان بیان می‌کند که این راهکار ممکن است در مردان بیش از زنان مفید باشد.

نویسنده ارشد جوآئو لیما ، استاد علوم پزشکی و رادیولوژیکی در دانشگاه جانز هاپکینز، چنین نتیجه‌گیری می‌کند: نتایج ما یک اثبات از این مفهوم که بیماری قلبی ممکن است پاتوفیزیولوژی متفاوتی در مردان و زنان  داشته باشدکه چنین تفاوت‌های بیولوژیک مهم نیاز به درمانهای مناسبی دارد.

همچنین او و همکارانش تحقیقات بیشتر از چیزی که ممکن است دلایل تفاوت‌های فیزیولوژیکی که آنها کشف کردند را توضیح دهد.

منبع :