خمیازه کشیدن به مغز آرامش می‌دهد

خمیازه که یکی از عادت‌های انسانی است سبب ایجاد آرامش در بدن می‌شود.

خمیازه کشیدن به مغز آرامش می‌دهدبه گزارش خبرنگار کلینیک گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران؛ آب گرم سریعتر از آب سرد یخ میزند .

پنیر پفک اغلب پنیر تلخ( پنیر فاسد) و گندیده تاریخ مصرف گذشته می باشد.

از دست دادن تنها ۱٪ از آب بدن موجب تشنگی میشود.

۸۰% حرف هایی که در طول روز می زنیم با خودمان است.

آلرژی به غذاهای گوناگون نتیجه مصرف شکر است.

خمیازه کشیدن به مغز آرامش می‌دهد.

در ساعت ۱۰:۰۴ شب خلاقیت انسان به حداکثر می‌رسد.

منبع :