سوزاندن چربی‌های بدن با 6تمرین ورزشی در 15 دقیقه

انجام برخی از حرکات بدنی می‌تواند بر میزان کالری مصرفی تمام فعالیت‌های روزانه تأثیر بگذارد.

سوزاندن چربی‌های بدن با 6تمرین ورزشی در 15 دقیقهبه گزارش خبرنگار کلینیک گروه علمی باشگاه خبرنگاران جوان، مطالعات اخیر بر روی حرکات چربی‌سوز نشان داده است که پس از ورزش تا 36 ساعت بعد از ورزش هم سوخت و ساز بدن افزایش می‌یابد. به طور مثال در حالت‌های عادی اگر بر روی صندلی نشسته باشیم و تلویزیون نگاه کنیم، حدود 60 کالری در طی یک ساعت می‌سوزانیم، اما اگر بعد از ورزش بر روی صندلی بنشینیم حدود 70 کالری در طی یک ساعت سوخته می‌شوند.

بدین منظور پنج ساعت ورزش رایج و مورد تأیید آموزش‌های ورزشی را برای چربی‌سوزی مصرف می‌کنیم. در جلسه اول ممکن است حدود 40 تا 80 کالری به طور متوسط سوزانده شود. اما با تکرار و افزایش شدت و زمان روی هم رفته میزان چربی سوزانده شده و کالری سوخته شده افزایش پیدا می‌کند.

حرکات چربی سوز به شرح زیر است:

1- اسکات با دمبل 8 تا 10 بار (8-10 Barbellsquats)

2- تاپ دادن دمبل 10 تا 20 بار (10-20 Dumbbell)

3- خم شدن نیمه خیز 10 تا 15 بار (10-15 Bent Over Rows)

4- گرانچ با توپ 10 تا 15 بار (15-20 Medicinc Ball Crunches)

5- دِدلیفت 10 تا 15 بار (10-15 Deadlifts)

6- چرخیدگی روسی 20 تا 30 بار (20-30 Russian Twists)

منبع :