از برنامه‌ی راهبردی تا موفقیت (3) / نویسندگان نوجوان

سیدمحمد صادقی، کلاس هشتم از رودسر این مقاله را درباره‌ی برنامه‌ی راهبردی نوشته است.

از برنامه‌ی راهبردی تا موفقیت (3) / نویسندگان نوجوان

سیدمحمد صادقی، کلاس هشتم از رودسر این مقاله را درباره‌ی برنامه‌ی راهبردی نوشته است.

یادداشت‌های خود را به آدرس azmoon.mag@gmail.com بفرستید.


سیدمحمد صادقی- هشتم- رودسر

همان طور که می‌دانیم برنامه‌ی راهبردی یکی از ابزارهای مهم در کانون است که برای ما در نظر گرفته شده است تا دقیق‌تر و جامع‌تر درس بخوانیم و در آزمون‌ها با دست پر شرکت کنیم. در بخش اول مقاله به دو محور از ویژگی‌های برنامه‌ی راهبردی اشاره می‌کنم.

5- اجباری و اختیاری بودن

در آزمون‌های تابستان شاهد سؤالات اجباری و اختیاری بودید. درس‌های نگاه به گذشته اجباری و درس‌های نگاه به آینده اجباری بودند. آیا دلیل این کار را متوجه شده‌اید؟ هم‌اکنون با پیش‌خوانی مباحث نیم‌سال اول چند گام جلوتر از دیگر رقیبانی هستید که تازه به جمع کانون پیوسته‌اند.

6- برتر‌ها از برنامه‌ی راهبردی می‌گویند

دانش‌آموزان برتر در آزمون‌ها و کنکور سال‌های گذشته، موفقیت خود را با درس خواندن همراه با برنامه‌ی راهبردی بیان کرده‌اند. بیایید ما هم به برنامه‌ی راهبردی بیش از پیش نگاه ویژه داشته باشیم و از تجربه‌ی برتر‌ها درس بگیریم.