از برنامه‌ی راهبردی تا موفقیت (2) / نویسندگان نوجوان

سیدمحمد صادقی، کلاس هشتم از رودسر این مقاله را درباره‌ی برنامه‌ی برنامه‌ی راهبردی نوشته است.

از برنامه‌ی راهبردی تا موفقیت (2) / نویسندگان نوجوان

سیدمحمد صادقی، کلاس هشتم از رودسر این مقاله را درباره‌ی برنامه‌ی برنامه‌ی راهبردی نوشته است.

یادداشت‌های خود را به آدرس azmoon.mag@gmail.com بفرستید.


همان طور که می‌دانیم برنامه‌ی راهبردی یکی از ابزارهای مهم در کانون است که برای ما در نظر گرفته شده است تا دقیق‌تر و جامع‌تر درس بخوانیم و در آزمون‌ها با دست پر شرکت کنیم. در بخش اول مقاله به دو محور از ویژگی‌های برنامه‌ی راهبردی اشاره می‌کنم.

3- عادی و موازی

در برنامه‌ی راهبردی، در هر آزمون بعضی درس‌ها (مانند ریاضی و علوم) به دو بخش عادی و موازی تقسیم شده است. اگر در هر آزمون به هر دلیلی از جمله عقب بودن از درس مدرسه، تمام نکردن مبحث عادی و... به مباحث آزمون نرسیدید می‌توانید به سؤالات موازی آن که تکرار مباحث آزمون‌های گذشته است پاسخ دهید.

4- پیشروی مطالب

در برنامه‌ی راهبردی در بخش «حجم پیشروی مطالب» ویژه‌ی نیم‌سال اول و نیم‌سال دوم، هر کدام را به 8 قسمت تقسیم کرده‌اند و آزمون به آزمون حجم آن بیش‌تر می‌شود.

همراه شدن مستمر با برنامه‌ی راهبردی به کنترل مباحث کتاب کمک خواهد کرد؛ پس بودجه‌بندی مباحث را جدی بگیرید.