از برنامه‌ی راهبردی تا موفقیت (1) / نویسندگان نوجوان

سیدمحمد صادقی، کلاس هشتم از رودسر این مقاله را درباره‌ی برنامه‌ی راهبردی نوشته است.

از برنامه‌ی راهبردی تا موفقیت (1) / نویسندگان نوجوان

سیدمحمد صادقی، کلاس هشتم از رودسر این مقاله را درباره‌ی برنامه‌ی راهبردی نوشته است.

یادداشت‌های خود را به آدرس azmoon.mag@gmail.com بفرستید.


همان طور که می‌دانیم برنامه‌ی راهبردی یکی از ابزارهای مهم در کانون است که برای ما در نظر گرفته شده است تا دقیق‌تر و جامع‌تر درس بخوانیم و در آزمون‌ها با دست پر شرکت کنیم. در بخش اول مقاله به دو محور از ویژگی‌های برنامه‌ی راهبردی اشاره می‌کنم.

1- تقسیم‌بندی آزمون‌ها:

کانون در برنامه‌ی راهبردی، آزمون‌ها را از نظر مباحث و بودجه‌بندی کتاب (به طور مثال نیم‌سال اول) به قسمت‌های مختلف تقسیم‌بندی کرده است و نام هر قسمت از آن را یک پروژه در نظر گرفته است تا دانش‌آموزان با دانستن حجم پروژه بدانند که درس‌ها را برای 14 روز و بعد از شرکت در آزمون‌ها چگونه بخوانند.

2- پروژه چیست؟

هر سال تحصیلی در آزمون‌های برنامه‌ای کانون به 7 پروژه تقسیم می‌شود و در هر پروژه، 2 تا 3 آزمون معین شده است به جز پروژه‌ی 1 که یک آزمون ویژه به نام تعیین سطح دارد.

برنامه‌ی راهبردی نقش بسزایی برای موفقیت در آزمون‌ها خواهد داشت؛ زیرا برای دانش‌آموزان مشخص کرده که کدام قسمت از کتاب‌ها را برای کدام‌یک از آزمون‌ها بخوانند.