تعادل مطالعاتی و آرامش فکری

مبحث تعادل، مهم‌ترین و اساسی‌ترین موضوع در بحث کیفیت مطالعه است.

تعادل مطالعاتی و آرامش فکری

چالشی که داوطلبان کنکوری با آن مواجه هستند برقراری تعادل در زمان مطالعه است که اغلب باعث آشفتگی ذهنی داوطلبان می‌شود. مبحث تعادل، مهم‌ترین و اساسی‌ترین موضوع در بحث کیفیت مطالعه است. کلید به تعادل رسیدن، استفاده از دفتر برنامه‌ریزی به‌ویژه پر کردن صفحه‌ی 182 و همین‌طور جدول جمع‌بندی هدف‌گذاری است. برای رسیدن به تعادل به صفحه‌ی 182 دفتر برنامه‌ریزی اهمیت بیش‌تری بدهید. وقتی این جدول هفتگی را پر می‌کنید متوجه می‌شوید کدام درس را خوب خوانده و در کدام درس کم‌کاری کرده‌اید. هر دانش‌آموز تعادل ویژه‌ی خود را دارد که باید با تمرین و ممارست به آن تعادل برسد. این تعادل‌ها به شرح زیر هستند:

1. تعادل بین درس‌های عمومی و اختصاصی

داوطلبان باید برای اختصاص دادن زمان مطالعه بین درس‌های عمومی و اختصاصی، زمان بیش‌تری به مطالعه‌ی درس‌های اختصاصی بدهند. در ابتدای سال حدود 70 درصد زمان مطالعه‌ی خود را به درس‌های اختصاصی و 30 درصد زمان مطالعه را به درس‌های عمومی اختصاص دهند.هر چه به کنکور نزدیک‌تر می‌شوند باید به زمان مطالعه‌ی درس‌های عمومی بیفزایند. 

2. تعادل درس‌های پایه و پیش‌دانشگاهی

از دیگر مشکلاتی که داوطلبان کنکوری با آن مواجه هستند این است که نمی‌دانند چگونه برنامه‌ریزی مطالعاتی داشته باشند تا بتوانند تعادل بین درس‌های پایه و پیش برقرار کنند که اگر با برنامه‌ی راهبردی آزمون‌ها هماهنگ باشند تعادل بین مطالعه‌ی پیش و پایه خودبه‌خود ایجاد می‌شود.

3. تعادل بین مطالعه‌ی تستی و تشریحی

موفقیت در کنکور نیاز به درک مفهومی مطالب (و نه صرفاً حفظ کردن فرمول‌های تستی) دارد. توصیه می‌شود که داوطلبان حدود 70 درصد زمان مطالعه‌ی خود را به مطالعه‌یتشریحی و 30 درصد را به تست زدن اختصاص دهند. هر چه به زمان کنکور نزدیک‌تر می‌شوند به زمان تست‌زنی افزوده می‌شود.