اهمیت پیش‌خوانی

از قدیم گفته‌اند «خشت اول چون نهد معمار کج تا ثریا می‌رود دیوار کج» یعنی اگر از همان اول خوب شروع کنید تا آخرش خوب پیش می‌روید.

اهمیت پیش‌خوانی

از قدیم گفته‌اند «خشت اول چون نهد معمار کج تا ثریا می‌رود دیوار کج» یعنی اگر از همان اول خوب شروع کنید تا آخرش خوب پیش می‌روید.

اگر قبل از این‌که موضوعی را یاد بگیرید از قبل دیدگاهی از آن داشته باشید می‌تواند خیلی به شما کمک کند. برای مثال اگر قرار است معلم در مدرسه مبحث انرژی را درس بدهد کافی است فقط در خانه یک بار آن را به صورت روزنامه‌وار بخوانید یا برای این‌که اطلاعات‌تان بیش‌تر شود می‌توانید جست‌وجویی راجع به آن مبحث در اینترنت انجام دهید. با این کار کلی اطلاعات عمومی پیدا می‌کنید که می‌توانید همیشه از آن استفاده کنید. می‌توانید سر کلاس قبل از این‌که معلم درس بدهد حاضر و آماده برای توضیح آن مبحث باشید و با اعتمادبه‌نفس جواب بدهید. دیگر این‌که می‌توانید خیلی سریع همه‌ی مباحث را یاد بگیرید. نه‌تنها خیلی خوب مباحث در ذهنتان می‌ماند بلکه با یک دور مرور کردن در ذهنتان تثبیت می‌شود.

پیش‌خوانی به ذهنتان وسعت می‌دهد و اجازه می‌دهد که فکر کنید. احساس دانشمند بودن می‌کنید و به شما انگیزه می‌دهد و کمک می‌کند که بیش‌تر و بیش‌تر به مطالعه علاقه‌مند شوید.

از دیگر فواید پیش‌خوانی کردن این است که ذهنتان فعال می‌ماند و در هر لحظه آمادگی این را دارد که مطالب جدید را دریافت و آنالیز کند.

کافی است یک بار لذت یادگیری بعد از پیش‌خوانی را تجربه کنید.