اهمیت ارزیابی آزمون

شما با شرکت در آزمون‌ها 50 درصد راه را رفته‌اید و برای طی کردن باقی مسیر نیاز به انجام اقداماتی از جمله ارزیابی آزمون دارید.

اهمیت ارزیابی آزمون

شما با شرکت در آزمون‌ها 50 درصد راه را رفته‌اید و برای طی کردن باقی مسیر نیاز به انجام اقداماتی از جمله  ارزیابی آزمون دارید.

ارزیابی آزمون بلافاصله بعد از پایان آزمون شروع می‌شود. به این ترتیب که روز جمعه بعد از آزمون و دریافت کارنامه دو درسی را که در آن بالاترین درصد را به دست آورده‌اید ارزیابی کرده و در کتاب خودآموزی یادداشت کنید. به همین ترتیب باقی درس‌ها و سؤال‌ها در روزهای آتی ارزیابی می‌شوند.

در کتاب خودآموزی 5 دسته از سؤالات ارزیابی می‌شوند. سؤال‌هایی با پاسخ غلط، پاسخ‌نداده، پاسخ صحیح و نکته‌دار، شک‌دار و فراموش‌شده. در کتاب خودآموزی ابتدا تاریخ آزمون را مشخص کنید. سپس صورت سؤال، چهار گزینه، حل تشریحی و علت اشتباه را (برای سؤال‌های با پاسخ غلط با خودکار قرمز) بنویسید.

اهمیت ارزیابی در این است که علاوه بر آشنایی با اشتباهات، علت آن را می‌یابید و برای کاهش اشتباهات در آزمون آینده تلاش می‌کنید که در صورت پاسخ صحیح حداقل درصد را در آن درس به دست می‌آورید. کتاب خودآموزی مانند گنجینه‌ای از نکات و خلاصه‌ها و اشکالات شما برای دوران قبل از کنکور است.

خرید کتاب