اهمیت نمودار تعادل مطالعاتی برای هنرستانی‌ها (1)

یکی از محوری‌ترین ویژگی‌های کارنامه‌ی آزمون، نمودار تعادل مطالعاتی است.

اهمیت نمودار تعادل مطالعاتی برای هنرستانی‌ها (1)

یکی از محوری‌ترین ویژگی‌های کارنامه‌ی آزمون، نمودار تعادل مطالعاتی است. هر درس با توجه به ارزیابی چند از 10، در مقایسه با همترازان، در سه شاخه‌‌ی اعداد مثبت، منطبق و اعداد منفی دسته‌بندی می‌شود. نمودار تعادل مطالعاتی دید کلی‌تری از وضعیت تمام درس‌های آزمونی بر اساس این سه گروه به صورت جامع و واضح در اختیار شما خواهد گذاشت. برای بهینه کردن شرایط مطالعاتی، این دید کلی بسیار کاربردی است.

اهمیت بسیار فراوانِ درس‌های اختصاصی در گروه هنرستان، زمینه‌ساز توجه هر چه بیش‌تر به وضعیت این درس‌ها در نمودار تعادل مطالعاتی است. برای رسیدن به موفقیت در محقق کردن هدف‌گذاری‌های میان‌مدتی همچون آزمون‌های برنامه‌ای و هدف‌گذاری‌های بلندمدتی همچون آزمون سراسری باید وضعیت قرارگیری این درس‌ها در اطراف خط تعادل مطالعاتی به‌دقت تحلیل شود. در این زمینه مطرح کردن این پرسش‌ها و یافتن جواب‌های روشن و واضح برای آن‌ها بسیار مفید خواهد بود:

- علت قرارگیری درس‌های اختصاصی در زیر خط تعادل مطالعاتی چه بود؟

- سطح دشواری سؤالات در این قرارگیری چه تأثیری داشت؟

- میزان مطالعه‌ی این درس‌ها متناسب با نیاز مطالعاتی‌تان در همان درس‌ها بود؟

- برای هماهنگ کردن میزان مطالعه‌ی انجام‌شده در این درس‌ها با میزان مطالعه‌ی مورد نیاز باید چه تکنیک‌هایی را رعایت کرد؟

پاسخ این سؤالات، به‌تنهایی نقش یک مشاور حرفه‌ای را برای شما ایفا خواهد کرد.