روزنه‌ای برای موفقیت در مطالعه

هر دانش‌آموزی روش مطالعه‌ی مخصوص به خود را دارد، اما نکته‌ی مهم این است که آیا این روش‌ها مطلوب هستند!

روزنه‌ای برای موفقیت در مطالعه

هر دانش‌آموزی روش مطالعه‌ی مخصوص به خود را دارد، اما نکته‌ی مهم این است که آیا این روش‌ها مطلوب هستند! شاید عده‌ای ساعات مطالعه‌ی استاندارد هم داشته باشند ولی باز هم نتیجه‌ی مطلوبی کسب نکنند. این گونه افراد باید با اندکی تفکر عادت‌های نامطلوب خود را در مطالعه بیابند و سپس روش مطلوب را جایگزین آن کنند.

آن‌چه در مطالعه اهمیت دارد یادگیری معنا و مفهوم است. در این صورت احتمال یادگیری بیش‌تر و احتمال فراموشی کم‌تر خواهد شد. می‌توانید قبل از تدریس معلم مبحث مورد نظر را پیش‌خوانی کنید تا دید کلی راجع به آن موضوع داشته باشید. بعد از تدریس معلم به خواندن دقیق و کامل مطالب کتاب بپردازید و حین مطالعه از کارهایی مثل یادداشت‌برداری، علامت‌گذاری و... بهره بگیرید؛ سپس مطالب خوانده‌شده را یک بار دیگر برای خود از حفظ بازگو کنید و به تکرار مجدد مطالب آموخته‌نشده بپردازید. برای این‌که مطالب کاملاً در ذهنتان تثبیت شود موضوعات و مطالب مهم را مرور کنید و به حل تمرینات گوناگون بپردازید.

پیدا کردن روش مطالعه‌ی موفق و این‌‌که کدام روش اثرگذارتر است بر عهده‌ی خود شماست. پس روش مطالعه‌ی خود را کشف کنید.