تجهیز کتابخانه‌ی دبیرستان شهیدصدر درمنطقه 12 تهران

تجهیز کتابخانه‌ی دبیرستان شهیدصدر درمنطقه 12 تهران

تجهیز کتابخانه‌ی دبیرستان شهیدصدر درمنطقه 12 تهران

بنیاد علمی – آموزشی قلم چی، کتابخانه دبیرستان شهید صدر در منطقه 12 تهران واقع در خیابان فردوسی تهران را تجهیز نمود .

آقای عبدالکریم اسماعیل زاده مدیر دبیرستان، می گوید این مرکز در سال 1307 تاسیس شده و در سال تحصیلی جاری 150 دانش آموز پسر را در مقطع متوسطه دوره دوم تحت پوشش دارد.

اقلام اهدایی به این واحد آموزشی، 5قفسه کتابخانه و 5 میز مطالعه، 20صندلی می باشد.

هزینه اقلام اهدایی 33/050/000 ریال ( 3 میلیون و 305 هزار تومان) می باشد که توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی پرداخت شده است.

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون، 377 مدرسه توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است.

تجهیز کتابخانه‌ی دبیرستان شهیدصدر درمنطقه 12 تهران