کنکور 98

گام‌های کوتاه ولی پایدار

داشتن هدف برای رسیدن به موفقیت یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی است که به تمام دانش‌آموزان در تمام مقاطع تحصیلی توصیه می‌شود.

گام‌های کوتاه ولی پایدار

داشتن هدف برای رسیدن به موفقیت یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی است که به تمام دانش‌آموزان در تمام مقاطع تحصیلی توصیه می‌شود. گام اول یعنی هدف و رسیدن به موفقیت را با اقتدار و اراده بردارید و در مرحله‌های بعد آرام و آهسته حرکت کنید و مطمئن باشید همین آهستگی و پیوستگی ولی پایداری در مسیر به شما کمک می‌کند تا با موفقیت به پایان راه برسید.

نباید این نکته را فراموش کنیم که ره صد ساله را نمی‌توانیم یک‌شبه طی کنیم و باید با کمی تأمل و آهستگی در مسیر موفقیت گام برداریم.

حوصله داشته باشید و قدم به قدم پیش بروید. مطمئن باشید اگر قدم‌های‌تان در مسیر درست با یک برنامه‌ریزی صحیح انجام شود کسب پیروزی و موفقیت از آن شما خواهد بود.

قدم‌های کوتاه ولی پایدار بسیار ارزشمندتر از گام‌های بلند ولی بی‌حاصل است.