مراحل مطالعه

در این مرحله بهتر است امتحانات و آزمون‌ها را مجدداً در منزل حل کنید و سعی کنید اشتباهات‌تان را یاد بگیرید.

مراحل مطالعه

مراحل مطالعه شامل 5 قسمت است:

 مرحله‌ی اول: ادراک  (فهم مطالب با خواندن کتاب درسی، جزوه‌ی معلم، حل سؤال تشریحی)

در این مرحله استفاده از کتاب‌های کار کمک می‌کند تا بدانید که از مطالب ارائه‌شده در کتاب چه نوع سؤال‌هایی می‌توان طرح کرد.

مرحله‌ی دوم: تثبیت (خلاصه‌برداری، بیان مطالب  به زبان خود، حل تست‌های سطح پایین و متوسط)

در این مرحله حل کتاب‌های پرتکرار که شامل امتحانات دو سال مدارس سراسر کشور است بسیار مفید است. هم‌چنین مطالعه‌ی کتاب اشتباهات متداول که خطاهای سایر دانش‌آموزان را مطرح می‌کند می‌تواند سبب شود که کم‌تر دچار اشتباه شوید.

مرحله‌ی سوم: تسلط (نکته‌برداری، درک استثناها، حل تست‌های سطح بالا و متنوع)

در این مرحله استفاده از کتاب‌های آبی که سؤالات آن سطح بالاست توصیه می‌شود. بهتر است که برای هر درس یک کتاب که در ابتدا خلاصه‌ی نکات مهم را بیان کرده و سپس تست‌های جامعی را از کل مطالب کتاب ارائه کرده است مطالعه کنید.

مرحله‌ی چهارم: ارزیابی (امتحان مدرسه، آزمون‌های روز جمعه)

در این مرحله بهتر است امتحانات و آزمون‌ها را مجدداً در منزل حل کنید و سعی کنید اشتباهات‌تان را یاد بگیرید. اگر مطالب را به مرور مطالعه کنید و نگذارید روی هم جمع شود، یادگیری‌تان افزایش می‌یابد.

مرحله‌ی پنجم: جمع‌بندی (با بررسی نتیجه‌ی کار)

شما در پایان هر پروژه، آزمون جمع‌بندی دارید و نهایتاً امتحانات پایان ترم مدارس را پیش رو خواهید داشت.  با استفاده از کتاب‌های جامع که شامل آزمون‌های دوره‌ای است و مرور مجدد دفترچه‌ی آزمونهای قبلی، می‌توانید بهترین نتیجه را بگیرید.