متفاوت بیندیش

همه می‌توانند به رایگان کتاب‌ها را امانت بگیرند و برای بازگرداندن به نشانی جدید تحویل بدهند.

متفاوت بیندیش

در انگلستان کتابخانه‌ای بنا شد؛ چون ساختمان قبلی‌اش قدیمی بود؛ اما برای انتقال میلیون‌ها کتاب بودجه‌ی کافی نداشتند. کارمند جوانی یک آگهی منتشر کرد:

«همه می‌توانند به رایگان کتاب‌ها را امانت بگیرند و برای بازگرداندن به نشانی جدید تحویل بدهند.»

برای موفقیت کافی است کمی متفاوت بیندیشی، خودت را بشناسی و تغییرات کوچک در برنامه‌هایت ایجاد کنی.

گاهی یک تغییر کوچک، یک فکر نو یا ایده‌ی خلاقانه، مسیر جدیدی برای رسیدن به موفقیت را نمایان می‌کند. هیچ گاه آرزو نکن شرایط ساده‌تر شود، آرزو کن تو قوی‌تر شوی. آرزوی مشکلات کم‌تر نکن، آرزو کن مهارت‌های بیش‌تری کسب کنی. آرزوی چالش‌های کم‌تر نکن، آرزوی دانایی بیش‌‌تر داشته باش.

برای متفاوت بودن، چند کار ساده انجام بده:

1- سحرخیز باش.

2- برای فردایت برنامه‌ریزی کن.

3- به قولت وفادار باش.

4- همیشه در حال آموختن باش.

5- خودت را دست‌کم نگیر.

6- از عبارت «متشکرم» زیاد استفاده کن.

7- اشتباهات خودت را بپذیر.

8- گاهی برای خودت سوت بزن.