آزمون بدون ارزیابی کاری نیمه‌تمام است

تنها کافی است که از اشتباهات و خطاهای آزمون‌های گذشته‌ی خود تجربه کسب کرده و استفاده کنید تا کار نیمه‌تمام خود را با موفقیت به اتمام برسانید.

ما به تمام دانش‌آموزان در صبح جمعه‌ی آزمون، زمان توزیع کارنامه را یادآوری می‌کنیم و از آن‌ها می‌خواهیم که در بعدازظهر جمعه برای مشاوره و بررسی کارنامه‌ی خود به پشتیبان خود مراجعه کنند و نتیجه‌ی آزمون را بررسی کنند؛ اما برخی دانش‌آموزان به دلیل نتیجه‌ی نامطلوبی که در آزمون می‌گیرند توانایی روبه‌رو شدن با آن را ندارند و ترجیح می‌دهند که کارنامه را بدون مشاوره و تحلیل تنها از سایت دریافت کنند.

 این دانش‌آموزان نمی‌دانند که اگر یک یا چندین بار در طی آزمون‌ها با شکست مواجه شوند اشکالی ندارد و آزمون‌ها می‌تواند راهی برای جبران و خطای آن‌ها باشد. همیشه برای موفق بودن زمان دارند و می‌توانند جبران کنند؛ اما جبران کردن احتیاج به اراده و خواستن و رسیدن به موفقیت دارد. اگر دانش‌آموزان برای کسب پیروزی تصمیم جدی بگیرند می‌توانند از شکست‌های قبلی خود در طی آزمون‌های گذشته استفاده کرده و همراه با پشتیبان خود بهترین راهکار‌ها را برای جبران و بهبود وضعیت درسی خود پیدا کنند و درنهایت به نتیجه‌ی مطلوب و مورد نظرشان در آزمون‌ها دست پیدا کنند.

تنها کافی است که از اشتباهات و خطاهای آزمون‌های گذشته‌ی خود تجربه کسب کرده و استفاده کنید و راهکارهای جبران را به بهترین نحو به اجرا درآورید تا کار نیمه‌تمام خود را با موفقیت به اتمام برسانید.