آزمون بدون ارزیابی کاری نیمه‌تمام است

تنها کافی است که از اشتباهات و خطاهای آزمون‌های گذشته‌ی خود تجربه کسب کرده و استفاده کنید تا کار نیمه‌تمام خود را با موفقیت به اتمام برسانید.

آزمون بدون ارزیابی کاری نیمه‌تمام است

ما به تمام دانش‌آموزان در صبح جمعه‌ی آزمون، زمان توزیع کارنامه را یادآوری می‌کنیم و از آن‌ها می‌خواهیم که در بعدازظهر جمعه برای مشاوره و بررسی کارنامه‌ی خود به پشتیبان خود مراجعه کنند و نتیجه‌ی آزمون را بررسی کنند؛ اما برخی دانش‌آموزان به دلیل نتیجه‌ی نامطلوبی که در آزمون می‌گیرند توانایی روبه‌رو شدن با آن را ندارند و ترجیح می‌دهند که کارنامه را بدون مشاوره و تحلیل تنها از سایت دریافت کنند.

 این دانش‌آموزان نمی‌دانند که اگر یک یا چندین بار در طی آزمون‌ها با شکست مواجه شوند اشکالی ندارد و آزمون‌ها می‌تواند راهی برای جبران و خطای آن‌ها باشد. همیشه برای موفق بودن زمان دارند و می‌توانند جبران کنند؛ اما جبران کردن احتیاج به اراده و خواستن و رسیدن به موفقیت دارد. اگر دانش‌آموزان برای کسب پیروزی تصمیم جدی بگیرند می‌توانند از شکست‌های قبلی خود در طی آزمون‌های گذشته استفاده کرده و همراه با پشتیبان خود بهترین راهکار‌ها را برای جبران و بهبود وضعیت درسی خود پیدا کنند و درنهایت به نتیجه‌ی مطلوب و مورد نظرشان در آزمون‌ها دست پیدا کنند.

تنها کافی است که از اشتباهات و خطاهای آزمون‌های گذشته‌ی خود تجربه کسب کرده و استفاده کنید و راهکارهای جبران را به بهترین نحو به اجرا درآورید تا کار نیمه‌تمام خود را با موفقیت به اتمام برسانید.