آزمون غیر حضوری؛ چرا؟

آموزن غیر حضوری دفترچه‌‌ای است که در روز آزمون و پس از آن‌که آزمونتان تمام شد به دست‌تان می‌رسد.آموزن غیر حضوری دفترچه‌‌ای است که در روز آزمون و پس از آن‌که آزمونتان تمام شد به دست‌تان می‌رسد.

این دفترچه شامل سؤالات تستی از درس‌های اختصاصی است. سعی کنید از این دفترچه به بهترین نحو استفاده کنید و در روزهای پایانی از فرصتی که برای آزمون دارید به سراغ آن بروید.

این کار دو حسن بزرگ دارد: اول آن‌که به شما در جمع‌بندی مطالبی که برای آزمون بعد مطالعه کرده‌اید کمک خواهد کرد و دوم آن‌که به کمک این دفترچه می‌توانید مروری بر مباحث داشته باشید و آمادگی بیش‌تری برای آزمون بعد کسب کنید پس این همیشه حاضر در جلسه‌ی آزمون را دریابید تا پیروز میدان شوید.