هنرجویان گرامی    باتوجه به تغییرات کتاب درسی برنامه‌سازی به #C ، لازم است در مطالعه‌ی کتاب جامع کامپیوتر، مطالب ضمیمه را که مولف محترم ( جناب آقای مصطفی میری لواسانی) تهیه فرموده‌اند، جایگزین فرمایید. بخش‌های 2و3 نیز متعاقباً تقدیم می‌گردد.

فایل های ضمیمه
مطالب مرتبط ...