مهم و جدید: ضمیمه کتاب جامع کامپیوتر (برنامه‌سازی1- سی شارپ)

مطالب ضمیمه، راهنمای خوبی برای یادگیری هرچه بهتر درس برنامه‌سازی1 (سی شارپ) خواهد بود.

مهم و جدید: ضمیمه کتاب جامع کامپیوتر (برنامه‌سازی1- سی شارپ)

هنرجویان گرامی    باتوجه به تغییرات کتاب درسی برنامه‌سازی به #C ، لازم است در مطالعه‌ی کتاب جامع کامپیوتر، مطالب ضمیمه را که مولف محترم ( جناب آقای مصطفی میری لواسانی) تهیه فرموده‌اند، جایگزین فرمایید. بخش‌های 2و3 نیز متعاقباً تقدیم می‌گردد.

مطالب مرتبط