تجهیز کتابخانه‌ی دبیرستان شهید نواب صفوی در منطقه 12 تهران

تجهیز کتابخانه‌ی دبیرستان شهید نواب صفوی در منطقه 12 تهران

تجهیز کتابخانه‌ی دبیرستان شهید نواب صفوی در منطقه 12 تهران

بنیاد علمی – آموزشی قلم چی، کتابخانه دبیرستان نمونه دولتی شهید نواب صفوی در منطقه 12 تهران واقع درخیابان 17 شهریور را تجهیز نمود .

آقای عباس حمامی زاده مدیر دبیرستان، می گوید این مرکز در سال 1391 تاسیس شده و در سال تحصیلی جاری 290 دانش آموز پسر را در مقطع متوسطه دوره دوم تحت پوشش دارد.

اقلام اهدایی به این واحد آموزشی، 5قفسه کتابخانه و 5 میز مطالعه، 20صندلی می باشد.

هزینه اقلام اهدایی 33/050/000 ریال ( 3 میلیون و 305 هزار تومان) می باشد که توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی پرداخت شده است.

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون، 376 مدرسه توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است.

تجهیز کتابخانه‌ی دبیرستان شهید نواب صفوی در منطقه 12 تهران

تجهیز کتابخانه‌ی دبیرستان شهید نواب صفوی در منطقه 12 تهران