هوشمندسازی دبستان زکریای رازی در شهر قدس

هوشمندسازی دبستان زکریای رازی در شهر قدس

هوشمندسازی دبستان زکریای رازی در شهر قدس

بنیاد علمی – آموزشی قلم چی، دبستان زکریای رازی واقع در شهر قدس از توابع استان تهران را هوشمندسازی نمود.

آقای علی افشار، مدیر دبستان می گوید: این واحد آموزشی در سال 1383 تاسیس شده و در سال تحصیلی جاری 400 دانش آموز را در مقطع دبستان، تحت پوشش دارد.

ایشان اقلام اهدایی به این واحد آموزشی را یک دستگاه پروژکتور، یک پرده هوشمند و یک دستگاه لپ تاب ذکر نمودند.

هزینه این اقلام 51/300/000 ریال (5میلیون و 130هزار تومان) می باشد که 41/040/000 ریال(4 میلیون و 104 هزار تومان) از سوی بنیاد علمی – آموزشی قلم چی و 10/260/000 ریال(1 میلیون و 26 هزار  تومان) نیز از سوی آقای رضا پشنگ پور نماینده بنیاد در شهر قدس پرداخت شده است.

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون، 375 مدرسه توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است.

هوشمندسازی دبستان زکریای رازی در شهر قدس