هوشمندسازی دبیرستان امام خمینی (ره )در شهر قدس

هوشمندسازی دبیرستان امام خمینی (ره )در شهر قدس

هوشمندسازی دبیرستان امام خمینی (ره )در شهر قدس

بنیاد علمی – آموزشی قلم چی، دبیرستان امام خمینی (ره) واقع در شهر قدس از توابع استان تهران را هوشمندسازی نمود.

آقای نعمت الله غنیمتی، مدیر دبیرستان می گوید: این واحد آموزشی در سال 1376 تاسیس شده و در سال تحصیلی جاری 380 دانش آموز را در مقطع متوسطه دوره اول ، تحت پوشش دارد.

ایشان اقلام اهدایی به این واحد آموزشی را یک دستگاه پروژکتور، یک پرده هوشمند و یک دستگاه لپ تاب ذکر نمودند.


هزینه این اقلام 52/300/000 ریال (5میلیون و 230هزار تومان) می باشد که 41/840/000 ریال(4 میلیون و 184 هزار تومان) از سوی بنیاد علمی – آموزشی قلم چی و 10/460/000 ریال(1 میلیون و 46 هزار تومان) نیز از سوی آقای رضا پشنگ پور نماینده بنیاد در شهر قدس پرداخت شده است.

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون، 374 مدرسه توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است.

هوشمندسازی دبیرستان امام خمینی (ره )در شهر قدس