امنیت روانی و رابطه عاطفی دانش آموز و معلم ازعوامل مهم یادگیری

مدرس مهارت‌های زندگی، امنیت روانی و رابطه عاطفی میان دانش آموزان و معلمان را از جمله عوامل موثر در یادگیری دانست.

امنیت روانی و رابطه عاطفی دانش آموز و معلم ازعوامل مهم یادگیری

حسین علیزاده (کوزه کنان) روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار فرهنگی ایرنا افزود: وقتی چنین رابطه ای میان معلم و دانش آموز شکل بگیرد، دانش آموز احساس می کند، معلم او را دوست دارد که این یک سرمایه بزرگ برای رشد و شکوفایی استعدادهای نهفته دانش آموزان است.

وی ادامه داد: بررسی ها نشان می دهد، این رابطه رو به کاهش است، بنابر این آن را باید یک هشدار جدی برای آموزش و پرورش و خانواده ها قلمداد کرد که می تواند در نهایت به افت علمی منجر شود.

به گفته علیزاده، نتایج یک پژوهش نشان می دهد،71 درصد دانش آموزان دبیرستانی شرط موفقیت تحصیلی خود را همدلی با معلمان خود دانسته و 54 درصد نیز گفته اند، معلمان همواره با مقایسه کردن افراد ما را تحقیر می کنند.

بر اساس همین پژوهش، همچنین 50 درصد دانش آموزان گفته اند، از خواندن درس احساس شکست می کنند و 30درصد هم اعلام کردند؛ اگر می توانستند از مدرسه فرار می کردند.

این کارشناس ارشد روانشناسی اضافه کرد: بررسی های روانشناختی نشان می دهد، در صورتی که رابطه عاطفی، احساس دوست داشتن و امنیت در کلاس درس حاکم نباشد، نه تنها معلم نمی تواند خوب تدریس کند، بلکه دانش آموز نیز در امر آموزش دچار مشکل می شود.

وی گفت: در برخی موارد دانش آموز با بی احترامی، بی انضباطی، رفتارهای مختل کننده و بی توجهی به حرمت و جایگاه معلم، به رابطه وی با خود خدشه وارد می کند.

علیزاده گفت: در برخی موارد هم معلم قادر به برقراری یک ارتباط خوب و صحیح نیست.

** رابطه عاطفی و تمرکز بر آموخته ها 

مدرس آموزش خانواده افزود: رابطه عاطفی میان معلم و دانش آموز، انگیزه وی را برای یادگیری بالا برده و به بروز رفتارهای متعادل منجر می شود؛ هر چند احساس مفید بودن را نیز در دانش آموز تقویت می کند.

علیزاده یادآور شد: این نوع رابطه سبب تمرکز و دقت بیشتر دانش آموزان نیز می شود، شایستگی علمی آنها را تقویت کرده و عاملی برای بروز استعدادهای نهفته است.

به گفته وی، این نوع رابطه همچنین پرخاشگری دانش آموز را کاهش می دهد.

** امنیت روانی و سوخت و ساز طبیعی 

علیزاده، با تاکید بر امنیت روانی دانش آموزان گفت: این مساله به سوخت و ساز طبیعی در آنها کمک می کند و سبب می شود دانش آموزان دشواری های یادگیری را با صبر و حوصله و گام به گام طی کرده و به لذت آن دست پیدا کند.

وی با بیان اینکه از برقراری رابطه عاطفی، معلم و دانش آموز هر دو لذت برده و احساس ارزشمندی می کنند، افزود: احترام متقابل و احساس امنیت عاملی مهم برای تربیت فرزندان و بروز رفتارهای خوب اجتماعی هستند بنابراین باید از توهین، تهدید و تحقیر پرهیز کرد.

** رفع نیازهای روحی و معیشتی معلمان 

این کارشناس یادگیری گفت: آموزش و پرورش باید با گرامی داشتن جایگاه معلمان، رفع نیازهای معیشتی، روحی و معنوی، زمینه آرامش و امنیت آنها را فراهم کند تا این قشر از جامعه بتواند دور از دغدغه های بیرونی و با تمرکز و علاقه به تربیت فرزندان بپردازند.

علیزاده با تاکید بر سرمایه گذاری در جهت آرامش معلمان تصریح کرد: به طور قطع و یقین این مساله آرامش فرزندان را به همراه خواهد داشت.

منبع :