نقش اولیا از نگاه رتبه‌های یک‌رقمی کنکور 94 (7)

اگر می‌خواهید موفقیت فرزندتان چشم‌گیرتر شود، نقش خود را فعال‌تر کنید.

نقش اولیا از نگاه رتبه‌های یک‌رقمی کنکور 94 (7)

اولیای رتبه‌های یک‌رقمی نقشی تأثیرگذار در موفقیت آن‌ها داشته‌اند. رتبه‌های یک‌رقمی هم خودشان در گفت‌وگوها به این موضوع اشاره‌ می‌کنند.

اگر می‌خواهید موفقیت فرزندتان چشم‌گیرتر شود، نقش خود را فعال‌تر کنید.

در این گزارش رتبه‌های یک‌رقمی از اولیای خود و نقششان می‌گویند.


حسین صیاد عبدی، رتبه‌ی 2 انسانی منطقه‌ی 3:

پدرم اهل مطالعه هستند و این باعث شده فضای حاکم بر خانه عادت به مطالعه باشد. نقش مادرم بیش‌تر عاطفی بود و همیشه دلگرمم می‌کردند. ایشان هر آزمون نتیجه‌ی آن را پیگیری می‌کردند.


عباس آسکانی، رتبه‌ی 2 ریاضی منطقه‌ی 3:

چون پدر و مادرم تحصیلات عالی ندارند نمی‌توانستند از نظر درسی و آموزشی کمکم کنند ولی از نظر روحی و روانی تکیه‌گاه‌های محکمی برای من بودند. در کنار آن‌ها برادرم پیگیر وضعیت درسی‌ام و به‌ویژه تراز آزمون‌ها بود.