نقش اولیا از نگاه رتبه‌های یک‌رقمی کنکور 94 (5)

اولیای رتبه‌های یک‌رقمی نقشی تأثیرگذار در موفقیت آن‌ها داشته‌اند. رتبه‌های یک‌رقمی هم خودشان در گفت‌وگوها به این موضوع اشاره می‌کنند.

نقش اولیا از نگاه رتبه‌های یک‌رقمی کنکور 94 (5)

اولیای رتبه‌های یک‌رقمی نقشی تأثیرگذار در موفقیت آن‌ها داشته‌اند. رتبه‌های یک‌رقمی هم خودشان در گفت‌وگوها به این موضوع اشاره‌ می‌کنند.

اگر می‌خواهید موفقیت فرزندتان چشم‌گیرتر شود، نقش خود را فعال‌تر کنید.

در این گزارش رتبه‌های یک‌رقمی از اولیای خود و نقششان می‌گویند.


مهرداد فتحی، رتبه‌ی 4 تجربی منطقه‌ی 1:

سکوت حاکم در فضای منزل باعث ایجاد شرایط مساعد مطالعه برای من می‌شد. در کنار این مسئله خانواده ام به تصمیمات من احترام می‌گذاشتند و این باعث افزایش اعتماد به نفس من می‌شد.


فاتح عیسی‌زاده، رتبه‌ی 5 هنر منطقه‌ی 3:

با توجه به این‌که من برای بار دوم در کنکور شرکت می‌کردم از حمایت ویژه‌ای برخوردار بودم که فقط در منزل و از سوی خانواده‌ام بود. عادت خوبی که از پدرم به ارث برده‌ام مطالعه‌ی مداوم است.


احمد رحیمیان، رتبه‌ی 10 تجربی منطقه‌‌ی 3:

در کنار ایجاد فضای مناسب مطالعه، معمولاً گفت‌وگوهای زیادی بین ما انجام می‌گرفت که بیش‌تر با موضوع بررسی و تحلیل آزمون‌ها و نتایج آن‌ها و هم‌چنین منابع مطالعاتی بود.