نقش اولیا از نگاه رتبه‌های یک‌رقمی کنکور 94 (1)

اولیای رتبه‌های یک‌رقمی نقشی تأثیرگذار در موفقیت آن‌ها داشته‌اند. رتبه‌های یک‌رقمی هم خودشان در گفت‌وگوها به این موضوع اشاره می‌کنند.

نقش اولیا از نگاه رتبه‌های یک‌رقمی کنکور 94 (1)

اولیای رتبه‌های یک‌رقمی نقشی تأثیرگذار در موفقیت آن‌ها داشته‌اند. رتبه‌های یک‌رقمی هم خودشان در گفت‌وگوها به این موضوع اشاره‌ می‌کنند.

اگر می‌خواهید موفقیت فرزندتان چشم‌گیرتر شود، نقش خود را فعال‌تر کنید.

در این گزارش رتبه‌های یک‌رقمی از اولیای خود و نقششان می‌گویند.


علیرضا احمدخانی، رتبه‌ی 10 تجربی منطقه‌ی 1:

مؤثرترین نقش آن‌ها ایجاد آرامش و سکوت در منزل برای مطالعه‌ی من بود. هم‌چنین پیشنهاد‌ها و راهکارهایی که برای بهبود وضعیت من می‌دادند کارساز بود.


ستاره قرشی، رتبه‌ی 10 ریاضی منطقه‌ی 2:

تمام شرایط لازم را برای مطالعه‌ی بهتر من مهیا می‌کردند و در کنار آن از لحاظ علمی آموزشی نیز کمکم کردند.


کیمیا محمدی، رتبه‌‌ی 7 تجربی منطقه‌ی 1:

سال کنکور اولیایم شرایط خانه را به نفع من مدیریت کردند به طوری که رفت‌وآمدها محدود شد. حتی خواهر شش ساله‌ام را اکثر اوقات به بهانه‌ی گردش بیرون می‌بردند. ضمناً از آن‌جا که مادرم دبیر فیزیک هستند در این درس به صورت ویژه همراهی‌ام می‌کردند.