این محبت هم نتیجه دانش است

باید به دانش احترام بگذاریم. باید قدر «دانش‌آموز» بودن خود را بدانیم.

این محبت هم نتیجه دانش است

چه لذت‌بخش است وقتی به مسیر زندگی‌ خود از کودکی نگاهی بیندازیم و آن را ورق بزنیم. کودکی همه‌ی ما با دانش و مدرسه آغاز می‌شود. در 7 سالگی خود «دانش‌آموز» می‌شویم و با شادی وصف‌نشدنی یادگیری، از دبستان و دبیرستان می‌گذریم. بعدها در 18 سالگی به دانشگاه می‌رویم و «دانشجو» می‌شویم.

دانش در سرتاسر زندگی ما نقشی اساسی و تعیین‌کننده دارد و به همین دلیل است که یادگیری در سراسر عمر ادامه دارد و ما در هر مرحله از زندگی در حال یادگیری و کسب دانش هستیم. این همان تعبیر ابوریحان بیرونی است که می‌گوید: «ز گهواره تا گور دانش بجوی.»

بسیاری از ما این مصرع از بین مولوی را به خاطر داریم که می‌گوید: «از محبت خارها گل می‌شود» و جالب‌تر این‌که در پایان همین شعر مولوی تأکید می‌کند که «این محبت هم نتیجه دانش است.»

باید به دانش احترام بگذاریم. باید قدر «دانش‌آموز» بودن خود را بدانیم.

روز دانش‌آموز مبارک