مفهوم قاطعیت در رفتار با فرزند چیست؟ / معرفی کتاب

چگونه می‌توانیم به درستی یا نادرستی حرف یا عقیده‌ای پی ببریم؟

مفهوم قاطعیت در رفتار با فرزند چیست؟ / معرفی کتاب

چگونه می‌توانیم به درستی یا نادرستی حرف یا عقیده‌ای پی ببریم؟ چگونه و به کمک چه کارهایی می‌توانیم سرِ حرف یا عقیده‌ی درست باقی بمانیم و در مخالفت با کارهای نادرست پافشاری کنیم؟ آیا پافشاری بر آن‌چه فکر می‌کنیم درست است یا مخالفت با آن‌چه فکر می‌کنیم نادرست است، یک امر دایمی است و افراد قاطع امکان ندارد از حرف خود برگردند؟

این کتاب با این پرسش‌های بنیادین، از والدین و مربیان و تمام کسانی که با کودکان سروکار دارند، آغاز می‌شود و پس از ارائه‌ی پاسخ‌های کوتاه به آن‌ها، به آسیب‌های ناشی از نبود قاطعیت در خانواده و ویژگی‌های والدین قاطع می‌پردازد. آوردن نمونه‌های ساده از زندگی روزانه، به درک مفاهیم و پیشنهادهای ارائه‌شده کمک می‌کند. پرسش‌هایی که در میانه‌ی هر بخش آمده است، والدین و مربیان را به تفکر و سنجش رفتار خود با رفتار منطقی و درست در زمینه‌ی مورد بحث وادار می‌کند و از پیامد رفتارهای غلط آگاه می‌سازد. (منبع: کتابک)

نویسندگان: مریم احمدی شیرازی، فرحناز مددی

ناشر: مادران امروز

مفهوم قاطعیت در رفتار با فرزند چیست؟ / معرفی کتاب


خرید کتاب