تحلیل سازه یا تحلیل آزمون

تحلیل اعضای ساختمان از طریق کتاب تحلیل سازه ممکن می‌شود. حالا این سؤال پیش می‌آید که تحلیل اعضای ساختمان مطالعه از چه طریقی تحقق پیدا می‌کند؟

تحلیل سازه یا تحلیل آزمون

ابتدا به معرفی یکی از واحدهای درسی رشته‌ی عمران به نام تحلیل سازه می‌پردازم.

خانه، مدرسه، باشگاه ورزشی و... که همه‌ی ما با آن‌ها سروکار داریم از لحاظ داشتن امنیت برای ما خیلی حائز اهمیت هستند. برای این‌که یک ساختمان از نظر امنیتی مورد بررسی قرار بگیرد باید تمام اعضای ساختمان را از نظر تحمل بار مورد بررسی قرار دهیم. اعضای ساختمان شامل تیر، ستون، دیوار و پی ساختمان است که باید تک تک این اعضا با توجه به میزان باری که قرار است به آن‌ها وارد شود مقاوم باشند و برای این‌که یک ساختمان با مقاومت بالا طراحی شود لازم است تک تک اعضای ساختمان به درستی مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد تا ساختمان بعد از گذشت سال‌ها دچار ترک و ریزش که مهم‌ترین ضعف‌های یک ساختمان می‌تواند باشد، نشود یا به طور کلی عمر مفید ساختمان را بالا ببریم.

حال بعد از توضیحات مختصر باید بگویم اگر مطالعه (درس خواندن) را یک ساختمان در نظر بگیریم برای جلوگیری از ریزش و ترک ساختمانِ مطالعه لازم است تک تک اعضای ساختمان مطالعه را مورد بررسی قرار دهیم. اعضای ساختمان مطالعه عبارت‌اند از: 1- درک و فهم که با خواندن کتاب درسی و جزوه‌ی معلم میسر می‌شود. 2- تثبیت که با حل تمرین تشریحی ممکن می‌شود. 3- تسلط که با حل تست از کتاب‌های استاندارد امکان‌پذیر می‌شود. 4- ارزیابی خود که با شرکت در آزمون‌های برنامه‌ای تحقق پیدا می‌کند. 5- درنهایت جمع‌بندی.

بعد از گرفتن نتایج آزمون این سؤال مطرح می‌شود که آیا آزمون رضایت‌بخش بوده یا خیر! اگر رضایت‌بخش بوده است پس اعضای ساختمان مطالعه به‌خوبی و منظم طراحی شده‌اند و تا سالیان سال دچار ترک و ریزش نمی‌شود. به هر حال یک ساختمان برای این‌که همیشه پابرجا باشد نیاز به تعمیر و نگهداری دارد. از طرفی اگر نتیجه‌ی آزمون مورد رضایت نباشد باید تک تک اعضا را بررسی کنیم و ضعف خود را ریشه‌یابی کنیم که این ضعف از کدام‌یک از عضوها سرچشمه گرفته است و بعد از شناسایی عضو ضعیف باید آن را تقویت کنیم. برای تقویت اعضا و جلوگیری از تخریب ساختمان مطالعه بهتر است از مشاوران و افراد باتجربه کسب راهنمایی کنیم.

تحلیل اعضای ساختمان از طریق کتاب تحلیل سازه ممکن می‌شود. حالا این سؤال پیش می‌آید که تحلیل اعضای ساختمان مطالعه از چه طریقی تحقق پیدا می‌کند؟

جواب، خیلی ساده است: کتاب خودآموزی

عمر مفید ساختمان مطالعه‌ی خود را با تحلیل آزمون‌ها تضمین کنید.