من هم کانونی بودم

شاید برای دانش‌آموزان جالب باشد که بدانند آیا پشتیبان‌ها، خودشان هم حرف‌هایی که می‌زنند و راهکارهایی که ارائه می‌دهند قبلا اجرا کرده‌اند یا خیر!

من هم کانونی بودم

شاید برای دانش‌آموزان جالب باشد که بدانند آیا پشتیبان‌ها، خودشان هم حرف‌هایی که می‌زنند و راهکارهایی که ارائه می‌دهند قبلا اجرا کرده‌اند یا خیر! من سال چهارم دبیرستان عضو کانون بودم و سعی می‌کردم دفتر برنامه‌ریزی را به موقع تکمیل کنم؛ طوری که تا سه سال بعد از فارغ‌التحصیلی دفتر برنامه‌ریزی‌ام برای آموزش به دیگران نزد پشتیبانم ماند.

همیشه هنگام مطالعه، نکات مهم کتاب را مشخص می‌کردم و در حاشیه‌ی کتاب برای درس‌های مختلف خلاصه‌نویسی می‌کردم. به تمام عکس‌ها، جدول‌ها و پاورقی‌ها اهمیت می‌دادم.

برگه‌های امتحانی را در طول سال تحصیلی جمع می‌کردم و هنگام امتحانات پایان ترم آن‌ها را مجدد حل می‌کردم. گاهی سؤال امتحان پایان ترم دقیقاً سؤالی بود که در امتحانات کلاسی مطرح شده بود.

این روزها سری به آن کتاب‌ها زدم و با مرور آن‌ها خاطراتم زنده شد. شاید دیدن عکس‌ها برای شما هم جالب باشد.

من هم کانونی بودم

من هم کانونی بودم

من هم کانونی بودم

من هم کانونی بودم

من هم کانونی بودم

من هم کانونی بودم