مهم‌ترین مهارت شناختی

بالاترین و مهم‌ترین مهارت شناختی، گفت‌وگو کردن است.

مهم‌ترین مهارت شناختی

بالاترین و مهم‌ترین مهارت شناختی، گفت‌وگو کردن است. گفت‌وگو درباره‌ی نه گفتن به عوامل مخل مطالعه یکی از عوامل بالا بردن ساعات مطالعه و رسیدن به هدف یا همان رتبه‌ی برتر است؛ اما بدون هیچ تلاش و برنامه‌ریزی چگونه می‌توان درباره‌ی رسیدن به هدف گفت‌وگو کرد؟

  • هنگامی که ساعات مطالعه‌تان را در دفتر برنامه‌ریزی تکمیل می‌کنید می‌توانید تصمیم بگیرید که در روزهای بعد مطالعه‌تان را افزایش دهید.

  • هنگامی که جدول تصمیم‌گیری کوتاه‌مدت را تکمیل می‌کنید می‌توانید تصمیم‌گیری‌های خود را تحلیل و ارزیابی کنید تا برنامه‌ی خود را سامان‌دهی کنید.

  • هنگامی که صفحه‌ی 182 دفتر برنامه‌ریزی را پر می‌کنید می‌توانید تحلیل درستی از ساعات مطالعه و نتایج کارنامه‌تان داشته باشید.