گام‌هایی در مطالعه‌ی بهتر زیست‌شناسی

رسیدن به روش مطالعه‌ی بهینه‌ی درس زیست‌شناسی و کسب نمرات بالا در آزمون در این درس از چالش‌های قدیمی دانش‌آموزان رشته‌ی تجربی است.

گام‌هایی در مطالعه‌ی  بهتر زیست‌شناسی

رسیدن به روش مطالعه‌ی بهینه‌ی درس زیست‌شناسی و کسب نمرات بالا در آزمون در این درس از چالش‌های قدیمی دانش‌آموزان رشته‌ی تجربی است. حدود 60 درصد از دانش‌آموزان تجربی در آزمون‌ها نمره‌ی کمی در این درس کسب می‌کنند.

چون اکثر سؤالات زیست‌شناسی مفهومی و ترکیبی است، قبل از خواندن مبحث، ابتدا نگاهی به تست آن مبحث، درس‌نامه‌ی آن در کتاب آبی یا حتی جزوه‌ی معلم بیندازید. تمام نکاتی را که خودتان احساس می‌کنید در کتاب نیست در حاشیه‌ی کتاب درسی‌تان بنویسید و بعد از این موارد به سراغ کتاب درسی‌تان بروید. بعد از خواندن آن مبحث، مجدداً به حل تست بپردازید.

درنهایت آخر شب مجدداً آن مبحث را کار کنید. یادتان باشد که مطالعه‌ی درس زیست باید در برنامه‌ی هر روزه‌تان باشد. حداکثر فاصله‌ی مرور درس زیست تا مرور بعدی 24 ساعت است.

بسیاری از دانش‌آموزان با ساعت مطالعه‌ی پایین در این درس، انتظار کسب درصد بالا را نیز دارند. برای رسیدن به راندمان بالاتر در مطالعه‌ی این درس، بهتر است داوطلبان فارغ‌التحصیل هر روز 3 ساعت و سایر داوطلبان روزانه 2 ساعت از زمان مطالعه‌شان را به خواندن این درس اختصاص دهند.