نوروز 96

نکات انعکاس زردپی زیر زانو

ابتدا نکات انعکاس زردپی زیر زانو را از کتاب درسی تحلیل می‌کنیم .با سلام

برای مطالعه نکات آموزشی انعکاس زردپی زیرزانو ، فایل ذیل را دانلود نمایید.

با آرزوی موفقیت روزافزون شما

نویسنده: شهریار دانشی

فایل های ضمیمه
سقوط آزاد وحرکت در دو بعد از فیزیک چهارم دبیرستان
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( چهارم دبیرستان)
دبیر : حمیدرضا بروشکی