فواید تحلیل آزمون در عصر آزمون

برای این‌که بتوانید در هر آزمون نسبت به آزمون قبلی پیشرفت داشته باشید باید به تحلیل و بررسی آزمون بپردازید؛ اما چگونه؟

فواید تحلیل آزمون در عصر آزمون

برای این‌که بتوانید در هر آزمون نسبت به آزمون قبلی پیشرفت داشته باشید باید به تحلیل و بررسی آزمون بپردازید؛ اما چگونه؟ پس از به پایان رساندن آزمون و گرفتن پاسخ‌نامه ابتدا در منزل صحیح و غلط بودن پاسخ‌های خود را بررسی کنید و سؤالاتی را که به آن‌ها پاسخ اشتباه داده‌اید یا اصلاً پاسخ نداده‌اید، حل کنید و به رفع اشکالات بپردازید و آن‌ها  را در کتاب خودآموزی بنویسید.

عصر جمعه حتماً برای دریافت کارنامه مراجعه کنید تا با کمک پشتیبانتان کارنامه و وضعیت خود را بررسی کنید. در کارنامه با کمک تصویر پاسخ‌برگ خود مشخص کنید که به سؤالاتی که جواب نداده یا اشتباه پاسخ داده‌اید از نظر دشواری در چه سطحی قرار دارند و مربوط به کدام مباحث از کتاب درسی هستند.

وجود سؤالات نزده یا اشتباه ساده نشان‌دهنده‌ی این است که شما آن مباحث را به طور کامل فرا نگرفته‌اید یا آن‌ها را دقیق مطالعه نکرده‌اید و باید مجدداً به مطالعه‌ی آن‌ها بپردازید و از این مباحث سؤالات تشریحی متنوعی حل کنید. هم‌چنین تعداد سؤالات دشوار و خیلی دشواری را که نزده‌اید یا اشتباه پاسخ داده‌اید می‌توانید با استفاده از کتاب‌های آبی و اشتباهات متداول به حداقل برسانید؛ یعنی باید از این مباحث سؤالات تستی متنوعی حل کنید تا با تیپ سؤالات آشنا شوید.

سپس روی چند از ده درس‌های خود در کارنامه توجه کنید و برای آزمون بعدی تمرکز خود را روی درس‌هایی معطوف کنید که عملکردتان نسبت به همتایان خود ضعیف‌تر بوده است. هم‌چنین به درس‌هایی که عملکردتان در آن‌ها زرد و قرمز بوده توجه کنید و سعی کنید وضعیت درس‌هایی را که در آن‌ها سبز و آبی بوده‌اید تثبیت کنید.

سپس برای دو هفته‌ی آینده، برنامه‌ریزی کرده و سعی کنید هفته‌ی اول را به مطالعه‌ی درس‌ها و تشریحی خواندن اختصاص دهید و هفته‌ی دوم را صرف مرور و تمرین و تکرار بیش‌تر و تست‌زنی و حل آزمون غیر حضوری کنید.