راه‌های تثبیت آموخته‌ها (2)

بازنگری ارزیابی یکی از راه‌هایی است که می‌توان آموخته‌های خود را به تثبیت رساند.

بازنگری ارزیابی یکی از راه‌هایی است که می‌توان آموخته‌های خود را به تثبیت رساند. در فاصله‌ی دو هفته‌ای آزمون‌ها، بعد از مطالعه‌ی هر مبحث از برنامه‌ی راهبردی با ارزیابی‌های متعدد سرنخ‌ها را کشف کنید تا با ارزیابی، آموخته‌های‌تان را کنترل کرده و به تثبیت برسانید.

تنظیم فاصله‌ی هر بار ارزیابی به عهده‌ی خود شماست و به این بستگی دارد که در برنامه‌ی شخصی به چه میزان تمرین و تست قرار دهید، هر مبحث به چندین بار مرور نیاز دارد و شما در هر بار مرور چه‌ میزان تست کار می‌کنید.

مبحث برنامه‌ی راهبردی

تاریخ تکرار در برنامه‌ی راهبردی

تقسیم تست‌های کتاب آبی

تعداد تقسیم‌بندی برای ارزیابی

هر مبحث از برنامه‌ی راهبردی را مشخص کنید و با اشراف بر برنامه، تعداد تکرارهای هر مبحث را از برنامه مشخص کنید و با مراجعه به منبع تست خود، تعداد تست‌ها را بر تعداد مرورهای برنامه‌ی راهبردی تقسیم کنید تا تعداد ارزیابی هر مبحث به دست آید.

                                                 

پاسخ تلفنی به سوالات شما
پاسخ تلفنی به سوالات مشاوره ای و آموزشی شما

در بین قبولی هایم کدام رشته را انتخاب کنم ؟
تغییر رشته دادن در یک دانشگاه چه ضوابطی دارد؟

باسخ به سوالات شما در زمینه تکمیل ظرفیت ، انتخاب نوع دانشگاه (سراسری ، آزاد ، پردیس ، غیرانتفاعی ) ، انتقالی و مهمان ، رزرو دانشگاه ، کارنامه سبز و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون کد
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب