باید‌ها و نباید‌های 24 ساعت قبل از آزمون

سعی کنید روز قبل از آزمون صبح زود بیدار شوید به گونه‌ای که بتوانید شب آزمون را به خوبی استراحت کنید.

باید‌ها و نباید‌های 24 ساعت قبل از آزمون
  • سعی کنید روز قبل از آزمون صبح زود بیدار شوید به گونه‌ای که بتوانید  شب آزمون را به خوبی استراحت کنید.

  • به جمع‌بندی و مرور مطلب بپردازید. در این امر آزمون غیر حضوری، فلش‌کارت‌ها، خلاصه‌نویسی‌ها و تست‌های نشان‌دار کمک خوبی خواهند بود.

  • به سفرهای بیرون شهر نروید مگر ضروری باشند.

  • از دیر خوابیدن شب آزمون به هر دلیلی از جمله درس خواندن پرهیز کنید.

  • دفتر برنامه‌ریزی و کتاب خودآموزی و تمریناتی را که باید با خود به حوزه ببرید از شب قبل آماده کنید.

  • ابزارهای آزمون مانند مداد، پاک‌کن و تراش و ساعت را از قلم نیندازید.

  • حتماً با عضوی از خانواده‌تان آزمون فردا را هماهنگ کنید تا بتوانید از خواب ماندن احتمالی‌تان جلوگیری کنید و بتوانید آزمون خوبی داشته باشید.