بایدها و نبایدهای صبح آزمون

سعی کنید نیم‌ساعت قبل از شروع آزمون در حوزه باشید.

بایدها و نبایدهای صبح آزمون
  • سعی کنید نیم‌ساعت قبل از شروع آزمون در حوزه باشید.

  • حتماً مواد قندی و ابزارهای‌تان را همراه داشته باشید.

  • از زمانی که در صندلی خود جای گرفتید از صحبت با دوستان و هم‌کلاسی‌های‌تان پرهیز کنید؛ زیرا این امر خود عدم تمرکز را برای شما به همراه دارد.

  • سعی کنید تمرکزتان را برای شروع آزمون به حداکثر برسانید.

  • برای شروع آزمون نیاز به آرامش دارید. این مهم را فراموش نکنید.

  • با خود تکرار کنید که با توکل بر پروردگار آزمون خوبی خواهم داشت.

  • هدف‌گذاری چند از ده را با خودتان مرور کنید.

  • به خود قول دهید که از سؤالاتی که به پاسخشان شک می‌کنید عبور کنید.

  • از نوشتن خودنگاری آغازین غافل نشوید که این خود باعث افزایش اعتمادبه‌نفس، آرامش و تمرکزتان می‌شود.

  • صبح آزمون خوبی داشته باشید تا آزمونتان عالی باشد.