آزمون گواه بر مبنای سؤالات کنکور

با قرار دادن 2 درس در برنامه‌ی راهبردی و طرح سؤال از کتاب آبی، سؤالاتی ذهن کانونی‌ها را مشغول می‌کند و گاهی آن‌ها را از پشتیبان خود می‌پرسند.

آزمون گواه بر مبنای سؤالات کنکور

با قرار دادن 2 درس در برنامه‌ی راهبردی و طرح سؤال از کتاب آبی، سؤالاتی ذهن کانونی‌ها را مشغول می‌کند و گاهی آن‌ها را از پشتیبان خود می‌پرسند:

1. آیا کانون با این کار قصد فروش بیش‌تر کتاب آبی را دارد؟

2. با تمرین از کتاب آبی تراز کاذب می‌آوریم و این یعنی گول زدن خودمان!

در پاسخ این گروه از دانش‌آموزان باید گفت درنهایت شما در مسابقه‌ی بزرگ کنکور شرکت خواهید کرد؛ در امتحانی که این گونه سؤال طرح می‌شود برای شما یک فرصت عالی است که از الان با مباحث کنکور آشنا شوید و این یعنی یک گام جلوتر.

از همین امروز میزان تسلط خود را با سؤالات کنکور می‌سنجید و به‌راحتی در این روزها مباحث را کامل فرا می‌گیرید و برای سال چهارم مباحث ناقص نخواهید داشت و سنجش میزان تسلط شما با سؤالات استاندارد انجام می‌شود.