نکات مهم فصل سوم کتاب اصول و مبانی ماسک و گریم

هر پوششی بر چهره، صورتک نامیده می‌شود. صورتک می‌تواند از جنس گِل، گچ، چوب، برگ درختان، پشم، پوست، پارچه، تور، چرم، مقوا، اسفنج، سیم، فلز، پلاستیک و ... باشد.

نکات مهم فصل سوم کتاب اصول و مبانی ماسک و گریم

هر پوششی بر چهره، صورتک نامیده می ­شود. صورتک می­ تواند از جنس گِل، گچ، چوب، برگ درختان، پشم، پوست، پارچه، تور، چرم، مقوا، اسفنج، سیم، فلز، پلاستیک و ... باشد. استفاده از صورتک به جهت تغییر قیافه با اهداف مختلفی صورت می­ گیرد.

صورتک می­ تواند به منظور ایجاد ارتباط، استتار، برتری­ جویی، به دست آوردن قدرت روانی، سرگرمی و شادی، رها ساختن، آزاد کردن، پنهان ساختن چهره، دستیابی به هویت تازه و شخصیت استفاده گردد.

تاریخچه­ ی استفاده از صورتک:

به طور کلی صورتک از دیرباز با انسان بوده است. انسان اولیه برای شکار حیوانات از صورتک ­های ابتدایی ساخته شده از الیاف، برگ، پوست درختان، گل، پشم و پوست حیوانات بهره می­ برده و برای تزئین آن از شاخ و دندان و پر پرندگان استفاده می­ کرده است. او چهره را با این حربه می ­پوشاند. در واقع صورتک تنها وسیله ­ی بهره­ برداری از شکار محسوب نمی­ شد، بلکه اعتقاد انسان اولیه به روح­ گرایی در جمادات و نباتات، و باور او به انتقال روح بشر به این دو را در بر می ­گرفت.

برای مشاهده ی مطلب به صورت کامل، فایل ضمیمه را دانلود کنید.

منبع :

ارغوان عبدالملكی