تحلیل آزمون 8 آبان 94 صنایع شیمیایی

نتایج تحلیل و ارزیابی آزمون مطابق گزارش زیر به اطلاع دانش آموزان عزیز می‌رسد. به امید این که این آزمون ونتایج حاصل از آن برای شما مفید بوده باشد. این آزمون سومین آزمون از پاییز 94 می‌باشد.

تحلیل آزمون 8 آبان 94 صنایع شیمیایی

داوطلبان گرامی

پس از برگزاری آزمون 8 آبان94، نتایج تحلیل و ارزیابی آزمون مطابق گزارش زیر به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. به امید این که این آزمون ونتایج حاصل از آن برای شما مفید بوده باشد.

جدول میانگین درصد پاسخ گویی:

شناخت صنایع شیمیایی

شیمی معدنی

شیمی تجزیه

شیمی آلی

شیمی عمومی

نام درس

34

27

36

12

15

میانگین درصد پاسخ گویی

جدول نوع سوالات:

شناخت صنایع شیمیایی

شیمی معدنی

شیمی تجزیه

شیمی آلی

شیمی عمومی

نام درس

162

141

131

121

115

سخت‌ترین سوال

153

143

137

122و124

116

آسان‌ترین سوال

7

5

3

5

3

تعداد سوالات دام‌دار

درپایان به داوطلبانی که در دروس شیمی عمومی- شیمی آلی–شیمی تجزیه- شیمی معدنی و شناخت صنایع شیمیایی درصد پاسخ‌گویی کمی داشتند. توصیه می‌شود برای تقویت دروس خود از کتاب جامع صنایع شیمیایی استفاده کنند.

کتاب جامع صنایع شیمیایی حاوی نکات مهم درسی، سوالات تشریحی و سوالات تستی تالیفی و کنکور سراسری مربوط به تمامی درس‌ها و فصل‌های کتاب درسی رشته‌ی صنایع شیمیایی می‌باشد.امید است با مطالعه‌ی این کتاب برای آزمون‌های کانون و امتحانات مدرسه تسلط بیش‌تری

حاصل شود.

توحید شکری–مسئول دفترچه‌ی صنایع شیمیایی

خرید کتاب