594 عنوان کتاب در معرض داوری جشنواره دانشجویی

594 کتاب برای شرکت در بیست و دومین دوره جشنواره کتاب سال دانشجویی به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده است.

594 عنوان کتاب در معرض داوری جشنواره دانشجویی

به گزارش ایرنا، از مجموع 594 عنوان کتاب ، 300 عنوان در حوزه علوم انسانی، 115 عنوان در حوزه علوم پزشکی و دامپزشکی و 77 عنوان در شاخه علوم فنی و مهندسی و مابقی در سایر حوزه ها به دبیر خانه ارسال شده است.

آئین اختتامیه بیست و دومین دوره جشنواره کتاب سال دانشجویی همزمان با بیست و سومین دوره هفته کتاب، 25 آبان ماه در پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی برگزار می شود.

جشنواره کتاب سال دانشجویی با هدف ایجاد نشاط علمی در مراکز علمی و دانشگاهی کشور، جلب همکاری و حمایت ناشران حوزه دانشگاهی، چاپ آثار دانشجویی، تقویت بنیه علمی دانشجویان با ارائه آثار مکتوب و حمایت از دانشجویان نوقلم برای تولید اندیشه های جدید برگزار می شود. 

انتخاب کتاب سال دانشجویان فارسی نویس برای نخستین بار و تجلیل از فعال ترین ناشران در انتشار آثار دانشجویی از جمله بخش های ویژه بیست و دومین جشنواره کتاب سال دانشجویی است.

منبع :