ویژگی‌های آزمون‌های تیزهوشان مقطع متوسطه

دانش‌آموزان مقطع متوسطه امسال در کنار آزمون اصلی خود یک دفترچه‌ی آزمون تیزهوشان در اختیارشان قرار می‌گیرد که پاسخ‌گویی به سؤالات این دفترچه بعد از اتمام آزمون اصلی شروع می‌شود.

ویژگی‌های آزمون‌های تیزهوشان مقطع متوسطه

دانش‌آموزان مقطع متوسطه امسال در کنار آزمون اصلی خود یک دفترچه‌ی آزمون تیزهوشان در اختیارشان قرار می‌گیرد که پاسخ‌گویی به سؤالات این دفترچه بعد از اتمام آزمون اصلی شروع می‌شود. پاسخ‌گویی به آن اختیاری است و تمام دانش‌آموزان می‌توانند به این سؤالات پاسخ دهند. بهتر است دانش‌آموزانی که میانگین تراز بالای 5500 دارند به این سؤالات پاسخ دهند.

این دفترچه شامل درس‌های ریاضی، فارسی و علوم است. درس علوم خود به سه بخش مجزای فیزیک، زیست و زمین‌شناسی تقسیم شده است. برنامه‌ی راهبردی آزمون تیزهوشان هم از برنامه‌ی اصلی جداست و مباحثی که از این درس‌ها سؤال داده خواهد شد با مباحث آزمون اصلی اندکی تفاوت دارد. مدت پاسخ‌گویی به سؤالات این دفترچه برای مقطع هفتم و هشتم 50 دقیقه و برای مقطع نهم 55 دقیقه است. شماره‌ی سؤالات این دفترچه بعد از آخرین سؤال دفترچه‌ی عادی است و شما تمام پاسخ‌های خود را در یک پاسخ‌برگ وارد خواهید کرد. در کارنامه‌ی عادی خود یک قسمت مجزا برای آزمون تیزهوشان اضافه خواهد شد که تراز و رتبه‌ی شما در بخش تیزهوشان در این قسمت آورده می‌شود.

کسانی که به این قسمت از آزمون پاسخ ندهند می‌توانند دفترچه‌ی سؤالات و پاسخ‌نامه‌ی آن را دریافت کرده و در منزل به این سؤالات پاسخ دهند.