من از نقاط مثبت شروع می‌کنم

این موارد اصلی‌ترین ویژگی‌های درس‌هایی هستند که در آن‌ها موفق ظاهر می‌شوید.

من از نقاط مثبت شروع می‌کنم

نمره‌آوری، افزایش انگیزه، استفاده از الگوی مطالعه برای سایر درس‌ها

این موارد اصلی‌ترین ویژگی‌های درس‌هایی هستند که در آن‌ها موفق ظاهر می‌شوید. درس‌هایی که در گروه «نقاط مثبت پایدار» و «نقاط مثبت» قرار می‌گیرند الزاماً درس‌های ساده‌ای نیستند اما در این درس‌ها سخت‌کوش‌تر هستید. هدفمند عمل می‌کنید و به هدف‌گذاری‌های انجام‌شده نیز پایبند هستید.

اگر بپذیریم که هدف اصلی از شرکت در آزمون‌های برنامه‌ای، استفاده از نتایج آن در آماده‌سازی و مطالعه است، این‌جاست که نقش تحلیل آزمون وضوح و اهمیت بیش‌تری می‌یابد. تحلیل آزمون‌های برنامه‌ای، الگوهای متفاوتی در میان آزمون‌دهندگان دارد. عده‌ای به بررسی اجمالی گزینه‌های درست و نادرست می‌پردازند. گروهی دیگر صرفاً برای محاسبه‌ی درصد پاسخ‌گویی درس‌ها اقدام به تحلیل آزمون می‌کنند. برای بعضی از دانش‌آموزان، تحلیل دقیق آزمون به معنی رفع نقایص یادگیری و برای گروهی دیگر به معنی برایند تمام این موارد به همراه پرداختن کامل به نقاط مثبت و غیر مثبت است.

به بیان دیگر هر کدام از شیوه‌های نام‌برده، یکی از مراحل تحلیل دقیق آزمون است که گاهی به‌تنهایی با تعریف کلی آن اشتباه گرفته می‌شوند. برای داشتن ارزیابی صحیح از امتحانی که پشت سر گذاشته‌اید به برایند تمام روش‌های فوق نیاز خواهید داشت؛ اما یک نکته‌ی بسیار مهم را فراموش نکنید: شروع کردن تحلیل آزمون از نقاط مثبت عملکرد، یک تکنیک ویژه و حرفه‌ای برای دانش‌آموزان سخت‌کوش است.

نمره‌ی بالایی که در یک درس کسب شده است همیشه پیام‌های سودمندی برای سبک مطالعه‌ی سایر درس‌ها دارد که با وجود وضوح نسبی این پیام‌ها، گاهی فراموش می‌شوند و باید برای یادآوری مجدد آن‌ها تلاش کنید. تحلیل آزمون با اولویت‌بخشی به نقاط مثبت، به معنی شروع از موفقیت و در ادامه، رسیدن به موفقیت بیش‌تر است، ضمن آن‌که با تثبیت نقاط قوت پایدار، برای اضافه کردن نقاط قوت جدید به کارنامه نیز هدف‌گذاری‌های ویژه کرده‌اید.

کارنامه‌ی هیچ دانش‌آموزی خالی از نقاط مثبت نیست؛ نقاطی که همیشه به مرور زمان بیش‌تر و بیش‌تر می‌شوند.