علت‌های اصلی ضعف در یادگیری

عوامل مختلفی در عدم یادگیری دانش‌آموزان وجود دارد. در این مقاله 5 مورد را به عنوان اصلی‌ترین موارد معرفی می‌کنم.

علت‌های اصلی ضعف در یادگیری

عوامل مختلفی در عدم یادگیری دانش‌آموزان وجود دارد. در این مقاله 5 مورد را به عنوان اصلی‌ترین موارد معرفی می‌کنم و از شما مخاطبان کانونی دعوت می‌کنم تا در یک تعامل دوطرفه نظرات خود را در رابطه با علل ضعف در یادگیری با ما در میان بگذارید.

  • نداشتن هدف

  • فقدان انگیزه‌ی لازم

  • عدم مطالعه به شیوه‌ی صحیح

  • نداشتن معلومات پایه برای یادگیری

  • وجود مشکلات روحی و عاطفی