دقت و تمرکز (2)

بلافاصله پس از نشستن پشت میز مطالعه‌، مطالعه را شروع کنید.

دقت و تمرکز (2)

اصولی که باعث افزایش تمرکز می‌شود عبارت‌اند از:

1. بلافاصله پس از نشستن پشت میز مطالعه‌، مطالعه را شروع کنید.

2. مکان مناسب برای مطالعه داشته باشید و سعی کنید از میز و صندلی مناسب استفاده کنید.

3. سرعت مطالعه‌ی خود را بالا ببرید. سرعت بالا در مطالعه باعث افزایش تمرکز در شما خواهد شد.

4. علاقه نسبت به مطلب مورد مطالعه، به تمرکز شما کمک خواهد کرد، پس سعی کنید با علاقه مطالعه کنید تا کم‌تر دچار حواس‌پرتی شوید.

5. استراحت و فاصله‌ی بین یادگیری نیز از جمله عوامل مؤثر بر افزایش تمرکز است. فراموش نکنید که در زمان فعالیت و خستگی زیاد، تمرکز شما به شکل چشمگیری کاهش خواهد یافت.

6. اتاق مطالعه را تمیز و مرتب نگه دارید.

7. توصیه می‌شود به صورت رسمی و پشت میز مطالعه در حالی که همه چیز مرتب و منظم است مطالعه را به طور جدی شروع کنید.

8. هنگام مطالعه باید از اشتغالات ذهنی و عصبانیت جلوگیری کنید. اضطراب و ناراحتی باعث از بین رفتن تمرکز حواس می‌شود. حافظه‌ی کسانی که دارای اضطراب و عصبانیت هستند، به طور محسوسی از افراد عادی کم‌تر است.