دقت و تمرکز (1)

دقت و تمرکز دو عامل بسیار مهم برای یک مطالعه‌ی پویا و ثمربخش است.

دقت و تمرکز (1)

دقت و تمرکز دو عامل بسیار مهم برای یک مطالعه‌ی پویا و ثمربخش است. دقت و تمرکز رابطه‌ی بسیار نزدیک و مستقیمی با یکدیگر دارند. عدم تمرکز و حواس‌پرتی، مشکل بسیاری از داوطلبان هنگام مطالعه است. مهم‌ترین این مشکلات، اتلاف وقت و عدم پیشروی، همگام با برنامه‌ریزی است.

حواس‌پرتی هنگام مطالعه را می‌توان به دو دسته تقسیم‌بندی کرد: حواس‌پرتی درونی و حواس‌پرتی بیرونی.

حواس‌پرتی درونی عبارت است از افکار و اندیشه‌هایی که برای مطالعه ایجاد مزاحمت می‌کنند. هر گاه این افکار و اندیشه‌ها در زمان مطالعه به سراغ شما آمدند، فوراً آن‌ها را به صورت کلیدواژه، بر روی یک کاغذ یادداشت کرده و تاریخ و زمانی را برای بررسی به‌ آن مشکل و فکر مشخص کرده و در کنار آن بنویسید.

حواس‌پرتی بیرونی آسان‌تر از حواس‌پرتی درونی برطرف می‌شود. این نوع از حواس‌پرتی‌ها عبارت‌اند از سروصداهایی که در محیط ایجاد مزاحمت می‌کنند. هم‌چنین نور کم، سردی یا گرمی هوا، مرتب نبودن محیط و ... هر کدام راه‌حل مخصوص به خود را می‌طلبد.