چگونه شیمی را بهتر بخوانیم ؟(2)

در بخش آرایش الکترونی به مواردی همچون اوربیتال، تراز اصلی و فرعی، ظرفیت، گنجایش الکترون‌ها در لایه‌ها، اعداد کوانتومی و... توجه کنید.

چگونه شیمی را بهتر بخوانیم ؟(2)

شناخت جدول تناوبی و آرایش الکترونی

  • برای مطالعه‌ی بهتر هر مبحث، دانستن پیش‌نیازهای آن لازم است. به طور مثال یکی از پیش‌نیازها «شناخت ساختمان اتم و نشانه‌ی شیمیایی عناصر» است.

  • یکی از مطالب پایه‌ی کتاب درسی، آرایش الکترونی است که بیش‌تر جنبه‌ی حفظی دارد. این مبحث جزء مباحثی است که بهتر است به روش پلکانی مطالعه شود. آن را چند روز پشت سر هم به طور متمرکز  مطالعه کنید.

  • در این بخش اقداماتی را که مندلیف در تنظیم جدول به عمل آورده و نیز اشکالات و ابتکارات طرح مندلیف را به دقت فرا گیرید.

  • مواردی از جمله دوره‌ها، گروه‌های اصلی و فرعی و ستون‌ها و تعداد عناصری که در گروه‌ها و دوره‌ها وجود دارد در جدول تناوبی به دقت بررسی کنید.

  • در بخش آرایش الکترونی به مواردی همچون اوربیتال، تراز اصلی و فرعی، ظرفیت، گنجایش الکترون‌ها در لایه‌ها، اعداد کوانتومی و... توجه کنید.