چگونه شیمی را بهتر بخوانیم؟ (1)

شیمی درسی نه صرفاً مفهومی و نه صرفاً حفظی است. درس‌های حفظی را باید حفظ کرد و به خاطر سپرد و درس‌های مفهومی را باید فهمید و با حل تمرین‌های مکرر آن را یاد گرفت.

چگونه شیمی را بهتر بخوانیم؟ (1)

شیمی درسی نه صرفاً مفهومی و نه صرفاً حفظی است. درس‌های حفظی را باید حفظ کرد و به خاطر سپرد و درس‌های مفهومی را باید فهمید و با حل تمرین‌های مکرر آن را یاد گرفت. شیمی از جمله درس‌هایی است که می‌توان آن را مبحث‌محور مطالعه کرد و با توجه به آن‌که مبحثی حفظی است یا مفهومی برای آن نوع مطالعه‌ی آن تصمیم گرفت.

از آن‌جا که شیمی از جمله درس‌های فرّار است و مطالب آن زود فراموش می‌شود، توصیه می‌کنم خواندن این درس را در یک برنامه‌ی هفتگی قرار دهید و همیشه مرور را در اولویت قرار دهید. یکی از روش‌های مرور، روش پلکانی است؛ بدین صورت که تعداد صفحات را در چندین واحد تقسیم کنید و هر واحد را یک پله در نظر بگیرید. مطالعه‌ی هر پله به شرط آن است که پله‌ی قبل مرور شود، سپس واحد جدید مطالعه شود.

با توجه به این‌که نگاه طراحان در شیمی به سمت استثناها متمرکز شده است و در کتاب شیمی استثناهای زیادی وجود دارد، مطالعه‌ی این دسته از مهم‌ها لازم و ضروری است. برای مثال می‌دانید که «با افزایش جرم، شعاع و اندازه‌ی مولکول‌ها و دمای جوش آن‌ها افزایش می‌یابد» اما یک استثنای بزرگ، آب است که از H2S، H2SE، H2TE، کوچک‌تر است اما دمای جوش بالاتری دارد.

تست‌های شناسنامه‌دار را چندین بار مرور کنید. در کنار هر تست علامتی بگذارید تا در پروژه‌های بعدی یا ایستگاه‌های دیگر آن‌ها را مرور کنید؛ سپس با مطالعه‌ی تست‌های نشان‌دار یادگیری‌های ناقص را به یادگیری‌های کامل تبدیل کرده و به تثبیت برسانید. در آزمون‌های پوششی حتماً یک بار دیگر تست‌ها را نشان‌دار کنید و مرور مجدد داشته باشید.

در کنکور 94 دیدگاه طراح کنکور در چندین سؤال، نو و جدید بود. پس تمرین‌ها و پرسش‌های کتاب را که به تست تبدیل شده و در کتاب آبی موجود است، در برنامه‌ی خود قرار دهید.