چرا باید قبل از مطالعه، زمان آن را یادداشت کنیم؟

این نکته را در نظر بگیرید که هر چه وقت بیش‌تری را به چیزی اختصاص دهید (بیش‌تر از حد متعارف) اتلاف وقت بیش‌تری نیز خواهید داشت.

چرا باید قبل از مطالعه، زمان آن را یادداشت کنیم؟

قانونی در مدیریت وجود دارد به نام پارکینسون. طبق این قانون ذهن عادت دارد که یک کار را در مدت‌زمانی که به آن اختصاص داده‌ایم طولانی کند؛ بنابراین اگر شما قبل از شروع مطالعه، مدت‌زمان مطالعه‌ی چند صفحه از کتاب را مشخص کنید، ذهن در این فرایند به شما کمک خواهد می‌کند تا در این فاصله، آن قسمت‌ها را مورد مطالعه قرار دهید.

پس برای جلوگیری از اتلاف وقت تلاش کنید مدت‌زمان معقولی را برای مطالعه‌ی یک کتاب در نظر بگیرید. البته این کار در ابتدا ممکن است سخت به نظر برسد اما پس از مدتی قادر خواهید بود زمان لازم را برای هر درس به طور دقیق‌تری مشخص کنید.

این نکته را در نظر بگیرید که هر چه وقت بیش‌تری را به چیزی اختصاص دهید (بیش‌تر از حد متعارف) اتلاف وقت بیش‌تری نیز خواهید داشت.