برای رسیدن به موفقیت، آسانسوری وجود ندارد

راه‌های زیادی وجود دارد تا به موفقیت دست یابید ولی برای رسیدن به موفقیت، آسانسوری وجود ندارد و باید از پله‌ها استفاده کنید.

برای رسیدن به موفقیت، آسانسوری وجود ندارد

راه‌های زیادی وجود دارد تا به موفقیت دست یابید ولی برای رسیدن به موفقیت، آسانسوری وجود ندارد و باید از پله‌ها استفاده کنید.

پله‌های موفقیت در کانون فرهنگی آموزش، آزمون‌های دو هفته یک‌بار است. دست‌یابی به موفقیت با ارائه‌ی کارنامه‌ی کشوری در عصر همان روز و تحلیل دفتر برنامه‌ریزی با نتایجی که کسب می‌کنید امکان‌پذیر است.

هر آزمون را یک پله فرض کنید و تلاش و زحمتی که هر دو هفته در دفتر برنامه‌ریزی ثبت می‌کنید میزان سخت‌کوشی شما را نشان می‌دهد. در هر آزمون، درس‌های خود را یک واحد و یک پله ارتقا دهید.