اهمیت حل دفترچه‌ی آزمون غیر حضوری قبل از هر آزمون

همان طور که می‌دانید هنگام گرفتن پاسخ‌نامه بعد از هر آزمون یک دفترچه با عنوان دفترچه‌ی آزمون غیر حضوری به شما داده می‌شود که شامل سؤالات تستی از مباحث چند درس آزمون بعدی است.

اهمیت حل دفترچه‌ی آزمون غیر حضوری قبل از هر آزمون

همان طور که می‌دانید هنگام گرفتن پاسخ‌نامه بعد از هر آزمون یک دفترچه با عنوان دفترچه‌ی آزمون غیر حضوری به شما داده می‌شود که شامل سؤالات تستی از مباحث چند درس آزمون بعدی است. حل کامل سؤالات این دفترچه با رعایت زمان‌بندی 2 یا 3 روز قبل از آزمون مزیت‌های فراوانی به دنبال دارد:

1) با در نظر گرفتن زمان و حل سؤالات می‌توانید مدیریت زمان در جلسه‌ی آزمون را در منزل تمرین کنید و به‌اصطلاح آزمون اصلی را در منزل شبیه‌سازی کنید.

2) پس از پاسخ‌گویی کامل به تمام سؤالات بدون نگاه کردن به پاسخ‌نامه، از طریق صفحه‌ی شخصی خود می‌توانید کارنامه‌ی آزمون غیر حضوری را دریافت کرده و عملکرد خود را مورد بازبینی و ارزیابی قرار دهید. این کارنامه شامل درصد، تراز معادل و رتبه‌ی معادل بر اساس آزمون مشابه سال قبل است.

3) با دریافت کارنامه اگر درصد درسی رضایت‌بخش نبود این احتمال وجود دارد که در آزمون اصلی هم نتوانید در آن درس درصد بالایی کسب کنید، بنابراین در فرصت باقی‌مانده تا آزمون می‌توانید به مطالعه‌ی مجدد آن درس پرداخته و سؤالات گوناگونی از آن مبحث مورد نظر حل کنید.

4) سؤالات آزمون غیر حضوری از لحاظ سادگی و دشواری مشابه آزمون اصلی است؛ بنابراین با حل آن می‌توانید با تیپ انواع سؤالاتی که در آزمون آورده می‌شود آشنا شوید.